Tips til ulike skalaer i spørreundersøkelser

Det ofte fornuftig å ta med ”vet ikke” som et svaralternativ i tillegg til de som står opplistet under. Skalaene er spesielt egnet for matrisespørsmål (se eksempel under).

Nummer

Nummerskalaer er ofte brukt ved scoring/rating av en tjeneste, produkt e.l. Vanligvis tolker folk "1" som dårligst og "10" som best, men ikke overlat dette til tilfeldighetene. Spesifiser hva som er dårligst og best score.

Bruk gjerne med fargekombinasjoner fra rødt (dårligst) til grønt (best). Om du i tillegg legger til et "Vet ikke"-alternativ så er den perfekt.

Enighet

Spørsmålsstillingen skal være objektiv, altså ikke ledende, så still spørsmålet på følgende måte: Hvor enig eller uenig er du...

Helt enig | Delvis enig | Nøytral | Delvis uenig | Helt uenig

Frekvens

Alltid | Svært ofte | Ofte | Sjelden | Svært sjelden | Aldri

Tilfredshet

Også her er det viktig at spørsmålsstillingen ikke er ledende, så still spørsmålet på følgende måte: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du...

Svært fornøyd | Fornøyd | Nøytral | Lite fornøyd | Misfornøyd

Viktighet

Atter en gang; spørsmålet skal være objektivt, still spørsmålet på følgende måte: Hvor viktig eller uviktig synes du at...

Svært viktig | Ganske viktig | Nøytral | Lite viktig | Ikke viktig

Sannsynlighet

Spørsmålet; Hvor sannsynlig eller usannynlig er det at...

Svært sannsynlig | Ganske sannsynlig | Ikke sikker | Lite sannsynlig | Svært usannsynlig

Kombinasjon

I eksemplet under er tilfredshet kombinert med tallskala fra 1-10 og fargeindikatorer.

©2000-2024 Akslar AS | Spørreundersøkelser.no - Alle rettigheter forbeholdes