Spørreskjema-mal

Her finner du maler for ulike typer spørreundersøkelser. Alle eksemplene vises ved hjelp av Questalyze - et system for nettbaserte spørreundersøkelser og analyser.

Brukerundersøkelser

Leserundersøkelse for avis

Type: Leserundersøkelse/kundeundersøkelse, avis (mal)

Tittel: Leserundersøkelse [Avisnavn]

Beskrivelse: Leserundersøkelsen omfatter følgende temaer/spørsmål:

Eksempel mal Eksempel: Leserundersøkelse for aviser (åpnes i nytt vindu)

Brukerevaluering for barnehager

Type: Brukerundersøkelse/brukerevaluering (mal)

Tittel: Brukerundersøkelse for barnehagene i [kommunenavn]

Beskrivelse: Regjeringen har lagt fram en samlet plan for kvalitetssikring innen barnehagesektoren. I denne planen er tre temaområder sentrale:

Spørsmålene dekker:

Eksempel mal Eksempel: Brukerevaluering for norske barnehager (åpnes i nytt vindu)

©2000-2024 Akslar AS | Spørreundersøkelser.no - Alle rettigheter forbeholdes