Hvem skal delta i spørreundersøkelsen? Om populasjon og utvalg

Begrepet "populasjon"

Med populasjon mener en mengden av enkeltindivider en ønsker å finne ut noe mer om (måle/analysere). I en kundeundersøkelse vil populasjonen være det samme som 'hele kundemassen'. I en medarbeiderundersøkelse vil populasjonen tilsvare 'alle medarbeiderne i bedriften'. I en markedsundersøkelse kan populasjonen være f.eks. 'alle personer i Norge over 18 år'.

Begrepet "utvalg"

Et utvalg er den delmengden av populasjonen som faktisk blir observert (eller i en spørreundersøkelse-sammenheng; de som faktisk blir spurt).

Tilfeldige utvalg

Du har kanskje hørt om termen "tilfeldig utvalg"? Du har et tilfeldig utvalg når du velger personer fra en bestemt populasjon utfra prinsippet om at enhver person i en denne populasjonen skal ha lik mulighet til å bli med i utvalget.

Populasjon og utvalg
Populasjon og utvalg
Representativt utvalg
Representativt utvalg

Det finnes i hovedsak to typer tilfeldige utvalg (sannsynlighetsutvalg):

 • Systematisk tilfeldig utvalg
 • Stratifisert (segmentert) tilfeldig utvalg

  Systematisk tilfeldig utvalg

  Når du systematisk lager et utvalg fra hele populasjonen hvor alle personer har lik mulighet til å bli med i utvalget, så får du et systematisk tilfeldig utvalg.
  Et eksempel: For å lage et systematisk tilfeldig utvalg for en kundetilfredshetundersøkelse bruker du følgende metode:
  1. Antall kunder totalt (p) deles på antall kunder som utvalget skal bestå av (n)
   (f.eks. x=p/n -> x=1000/200 -> x=5)
  2. Et tilfeldig nummer (r) mellom 1 og x velges
   (f.eks. r=3)
  3. Utvalget vil da bestå av hver x'te navn på lista fra posisjon r. I dette eksempelet først det 3. navnet på lista, deretter det 8., 13. osv, hvert 5. navn. Dette resulterer i et systematisk tilfeldig utvalg bestående av 200 kunder/personer

  Stratifisert tilfeldig utvalg

  Å lage et statifisert tilfeldig utvalg består i å først dele populasjonen inn i segmenter (strata) og deretter plukke et tilfeldig utvalg fra hvert segment, for å få inn representativitet. Hva denne representativiteten skal være kan variere fra spørreundersøkelse til spørreundersøkelse, typiske kriterier er kjønn, alder, bosted osv.

  Representativt utvalg - et eksempel

  I figuren oppe til høyre er populasjonen 18 personer (12 kvinner og 6 menn). I dette tilfellet er det snakk om to segmenter; kvinner og menn. Utvalget skal da inneholde forholdsvis like mange personer fra disse to segmentene, i dette tilfellet seks kvinner og tre menn. Du har dermed et representativt utvalg hvor segmenteringskriteriet er kjønn.

  PS. Vanligvis når det er snakk om 18 personer i en populasjon, så blir utvalget like stor som populasjonen (du spør med andre ord alle sammen). Å foreta et utvalg gjøres vanligvis når det er snakk om minst 200 personer eller flere i en bestemt populasjon.

  Når er dette interessant?
  Arbeidsmiljøundersøkelser versus markedsundersøkelser

  Å foreta et utvalg fra en populasjon er ikke like aktuelt i alle spørreundersøkelser. I f.eks. arbeidsmiljøundersøkelser er du interessert i å få en uttalselse fra samtlige ansatte. I markedsundersøkelser derimot, og i kunderundersøkelser hvor kundemassen er svært stor, er dette vesentlig.

 • ©2000-2024 Akslar AS | Spørreundersøkelser.no - Alle rettigheter forbeholdes