Spørreundersøkelser

Spørreundersøkelser.no er en gratis nettressurs som tar for seg både praktiske og analytiske aspekter vedrørende elektroniske spørreundersøkelser. Her finner du også spørreskjema-maler, samt informasjon om metodikk og gjennomførelse av ulike typer undersøkelser.

Praktisk
Analytisk
Metode og gjennomførelse
Maler
Rateback survey Har du vært her før? Da vil vi gjerne at du forteller oss hva du synes om Spørreundersøkelser.no. Det tar 30 sekunder. Tjenesten leveres av Rateback
©2000-2023 Aksnes AS | Spørreundersøkelser.no - Alle rettigheter forbeholdes