Vanlige fallgruver i en spørreundersøkelse

Før en spørreundersøkelse

Under en spørreundersøkelse

Følgende fallgruver gjelder særlig ved nettbaserte spørreundersøkelser:

Etter en spørreundersøkelse

Fallgruver ved tilbakemelding (gjelder særlig for intern-/medarbeiderundersøkelser): Fallgruver ved utforming av handlingsplan og gjennomføring av tiltak i organisasjonen (særlig for intern- eller medarbeiderundersøkelser):

Se også sjekklisten for spørreskjemaer her

©2000-2024 Akslar AS | Spørreundersøkelser.no - Alle rettigheter forbeholdes