Økt deltakelse: Hvordan sikre høyest mulig deltakelse?

- og dermed høyere svarprosent

Hvor vesentlig er høy deltakelse eller svarprosent i spørreundersøkelser? En av de største feilene bedrifter gjør er å tolke et resultat av en spørreundersøkelse på samme måte uansett om svarprosenten er høy eller lav. Men det er en vesentlig forskjell: Jo flere som deltar i undersøkelsen, jo mer pålitelig blir resultatet eller analysen av undersøkelsen.

Normalt vil telefonintervjuer, intervjuer ansikt-til-ansikt og andre mer en-til-en innsamlingsmåter gi høyest svarprosent. Dette er imidlertid svært ressurskrevende sammenlignet med elektroniske spørreundersøkelser via Internettet, hvor respondentene selv fyller ut spørreskjemaet når det passer han/henne.

Noen tiltak som kan bidra til å øke svarprosenten i postale eller elektroniske spørreundersøkelser er som følger:

Se også: Hvordan skrive gode invitasjoner

©2000-2024 Akslar AS | Spørreundersøkelser.no - Alle rettigheter forbeholdes