Litt om svaralternativer

Her følger noen tips til hva du bør tenke på når du skal forme svaralternativene til et spørsmål.

Balanserte svaralternativer

Svaralternativene bør være balanserte, dvs at det finnes like mange "positivt-ladede" som "negativt-ladede" alternativer.

Et eksempel på balanserte og ubalanserte svaralternativer:

- Balansert -

Hvor enig eller uenig er du i at...
Helt enig
Litt enig
Nøytral
Litt uenig
Helt uenig
- Ubalansert -

Hvor enig eller uenig er du i at...
Helt enig
Litt enig
Noe enig
Nøytral
Helt uenig

Konsistente svaralternativer

Bruk samme type ord i alle svaralternativene i ett og samme spørsmål: Dersom svaralternativ-skalaen går fra "Alltid" til "Aldri", så bruk "svært ofte" og "svært sjelden", ikke "svært ofte" og "veldig sjelden". Se eksempelet under.

- Konsistent -

Hvor ofte...
Alltid
Svært ofte
Ofte
Sjelden
Svært sjelden
Aldri
- Inkonsistent -

Hvor ofte...
Alltid
Svært ofte
Ofte
Sjelden
Veldig sjelden
Aldri

Vet ikke...

Tenk alltid over om du bør legge til svaralternativet "Vet ikke". I de fleste tilfeller vil dette være fornuftig å gjøre. Etter at spørreundersøkelsen er ferdig og du skal i gang med å bearbeide og analysere svardataene, så er det bedre å samle alle de som ikke vet hva de skal svare i kategorien "vet ikke" enn å mikse dem med alle de andre svarene - for det er ofte tilfeldig hva de svarer dersom de ikke vet hva de skal svare og ikke har et "vet ikke"-alternativ.

Hvor mange svaralternativer?

Svaret er selvsagt at det kommer an på hvordan spørsmålet er utformet. Er spørsmålet "Hvilket fylke bor du i?", ja så må der finnes 19 alternativer, ett for hvert fylke.

Vi kan derimot gi noen retningslinjer for rating-skalaer (f.eks fra "Aldri" til "Alltid, fra "Viktig" til "Uviktig" osv). Her kan du bruke følgende regler:

©2000-2024 Akslar AS | Spørreundersøkelser.no - Alle rettigheter forbeholdes