Forskjellen på ulike spørsmålstyper

1a. Flere svaralternativer - kun ett kan velges (Radiobuttons)

Bruk denne spørsmålstypen når respondentene ikke skal kunne velge flere enn ett svaralternativ, typisk ved alder, for du kan ikke være både under 18 år og mellom 18 og 25 år samtidig. Se også neste beslektede spørsmålstype.

Eksempel:

Din alder?

1b. Flere svaralternativer - kun ett kan velges (Nedtrekksliste)

Dette er egentlig den samme typen som ovenfor, forskjellen er at svaralternativene blir listet opp i en nedtrekksliste, dvs de tar mindre plass i spørreskjemaet. Bruk derfor denne spørsmålstypen når respondentene ikke skal kunne velge flere enn ett svaralternativ, og når det finnes svært mange svaralternativer, flere enn 10-15 stk, f.eks alle fylkene i Norge.

Eksempel:2. Flere svaralternativer - flere kan velges (Check boxes)

Bruk denne typen når respondentene skal ha muligheten til å kunne velge flere svar i ett og samme spørsmål

Eksempel:

Hvilke vintersportsgrener liker du å se på TV (flere kan velges)?3a. Tekstfelt (fritekst, en linje)

Med denne spørsmålstypen kan du la respondentene skrive fritt (fritekst).
En linje.

Eksempel:

Med ett ord - hvordan opplever du kundeservicen hos oss?


3b. Tekstfelt (fritekst, flere linjer)

Med denne spørsmålstypen kan du la respondentene skrive fritt (fritekst).
Flere linjer.

Eksempel:

Skriv gjerne noen ord om hvordan du opplever kundeservicen hos oss

4. Matrise (flere subspørsmål, ett svar pr subspørsmål)

I en matrise har du ett hovedspørsmål og flere sub- eller under-spørsmål, se eksempel under.

Eksempel:

5. Kun informasjon (ingenting kan fylles ut fra brukerens side)

Dette er egentlig ikke en spørsmålstype, for du stiller ikke noe spørsmål. Denne typen er spesielt nyttig når du har med spørsmålsruting å gjøre - dersom du f.eks. spør en tilfeldig mengde mennesker, men du er bare interessert i svarene fra de som har kjøpt og brukt produktet X i løpet av det siste året, så kan du rute de personene som ikke oppfyller dette kriteriet til en slik informasjonsbolk som forteller dem at de ikke skal være med i spørreundersøkelsen.

Eksempel:

Spørsmål 1:
Har du kjøpt og brukt Produkt X i løpet av det siste året?
Nei     (rutes til spørsmål 2 og spørreundersøkelsen avsluttes)
Ja      (rutes til spørsmål 3)

Spørsmål 2:
Informasjon gis til respondenten at han/hun ikke er i målgruppen. Spørreundersøkelsen avsluttes.

Spørsmål 3:
...her begynner den egentlige spørreundersøkelsen om bruk av Produkt X

PS: I eksemplet ovenfor må spørsmålsruting brukes i spørsmål 1 og 2.

©2000-2024 Akslar AS | Spørreundersøkelser.no - Alle rettigheter forbeholdes