Spørreskjema-mal

Her finner du maler for ulike typer spørreundersøkelser. Alle eksemplene vises ved hjelp av Questalyze - et system for nettbaserte spørreundersøkelser og analyser.

Registreringsskjema/ påmeldingsskjema for kurs eller konferanse

Mal for registreringsskjema/ påmeldingsskjema

Type: Påmeldingsskjema for kurs eller konferanse (eksempel)

Tittel: Påmeldingsskjema til [kursnavn/konferansenavn]

Beskrivelse: I et påmeldingsskjema er vanligvis alle spørsmålene obligatoriske, dvs de som melder seg på må avgi et svar på hvert spørsmål før de kan gå videre. I dette påmeldingsskjemaet blir det spurt om følgende:

Påmeldingsskjemaet finnes både på norsk og engelsk (multispråklig spørreskjema).

Eksempel på registreringsskjema/påmeldingsskjema Eksempel: Klikk her for å se det multispråklige påmeldingsskjemaet (åpnes i nytt vindu)

©2000-2024 Akslar AS | Spørreundersøkelser.no - Alle rettigheter forbeholdes