Spørreskjema-mal

Her finner du maler for ulike typer spørreundersøkelser. Alle eksemplene vises ved hjelp av Questalyze - et system for nettbaserte spørreundersøkelser og analyser.

Evaluering av nettsted

Mal for evaluering av nettsted #1

Type: Nettstedsevaluering

Tittel: Evaluering av nettstedet [fyll ut NAVN]

Beskrivelse: Brukere av nettstedet kan svare på følgende spørsmål vedrørende grafikk, struktur, brukervennlighet, informasjon og innhold m.m.:

De siste spørsmålene tas med for å finne sammenhenger/trender mellom alder, kjønn, utdanning, bruksvaner m.m. og svarene på spørsmålene ovenfor:

Eksempel mal Eksempel: Klikk her for å se malen (åpnes i nytt vindu)

Mal for evaluering av nettsted #2

Type: Nettstedsevaluering

Tittel: Evaluering av nettstedet [fyll ut NAVN]

Beskrivelse: Brukere av nettstedet kan svare på følgende spørsmål vedrørende grafikk, struktur, brukervennlighet, informasjon og innhold m.m.:

Eksempel mal Eksempel: Klikk her for å se spørreskjema-malen (åpnes i nytt vindu)

©2000-2024 Akslar AS | Spørreundersøkelser.no - Alle rettigheter forbeholdes