Spørreskjema-mal

Her finner du maler for ulike typer spørreundersøkelser. Alle eksemplene vises ved hjelp av Questalyze - et system for nettbaserte spørreundersøkelser og analyser.

Kursevalueringer

Mal for kursevaluering #1

Type: Kursevaluering (mal)

Tittel: Kursevaluering - [navnet på kurset]

Beskrivelse: Denne kursevalueringen spør først etter navn på kurs og kursinstruktør for å kunne ta ut rapporter på dette på et senere tidspunkt. Den spør så videre om forkunnskaper før kursstart, kursdeltakernes mening om kursinnhold, tempo, presentasjonsform, oppgavene under kurset, kurslokalene, kursdokumentasjonen og lunsjen som ble servert. Den går deretter i dybden på kursinstruktørens presentasjoner med et enig/uenig-spørsmål om kommunikasjon, faglig dyktighet m.fl. Til slutt spør den om kursdeltakernes subjektive mening om hva som er det beste med kurset og andre kommentarer (fritekst).

Eksempel mal Eksempel: Klikk her for å se spørreskjema-malen/kursevalueringen (åpnes i nytt vindu)

Mal for kursevaluering #2

Type: Kursevaluering (mal)

Tittel: Kursevaluering - [navnet på kurset]

Beskrivelse: Stort sett samme som ovenfor, men her er følgende spørsmål satt som tvungne svar, dvs at respondentene avgi et svar før de kan gå videre:

De to siste spørsmålene er ikke satt som "tvungent svar":

Eksempel mal Eksempel: Klikk her for å se spørreskjema-malen/kursevalueringen (åpnes i nytt vindu)

©2000-2024 Akslar AS | Spørreundersøkelser.no - Alle rettigheter forbeholdes