Statistisk signifikans - et praktisk eksempel

I denne artikkelen forklarer vi begrepet statistisk signifikans og viser et eksempel på praktisk bruk.

Først, hva ligger i begrepet "statistisk signifikans"?
På Wikipedia kan vi lese følgende: «Statistisk signifikans er et begrep som brukes for å beskrive sannsynligheten for at noe er et resultat av tilfeldigheter. Et resultat av en statistisk analyse betegnes som statistisk signifikant dersom det er lite sannsynlig at resultatet har oppstått tilfeldig.»

I praksis kan det f.eks brukes for å finne ut om en målt fremgang eller tilbakegang i en medarbeidertilfredshetsindikator (eller kundetilfredshetsindikator) fra ett år til et annet er statistisk signifikant. Med andre ord: Kan vi være helt sikre på at det virkelig har skjedd en fremgang, eller tilbakegang?

Eksempel

Fiskervåg Fisk AS har utført to arbeidsmiljøundersøkelser, den første i 2023 og den andre i 2024. 2024-rapporten viser en fremgang i medarbeidertilfredshetsindikatoren sammenlignet med 2023.

Spørsmålet er altså om du kan være helt sikker på at tilfredshetsindikatoren faktisk har økt fra 2023 til 2024 (altså om differansen er statistisk signifikant) siden ikke alle har svart på undersøkelsen.

Slik var situasjonen for Fiskervåg Fisk AS i 2023 og 2024:

2023
  • 229 ansatte
  • 219 personer svarte på undersøkelsen
  • Tilfredshetsindikator: målt til 63%
2024
  • 231 ansatte
  • 223 personer svarte på undersøkelsen
  • Tilfredshetsindikator: målt til 67%

Ved å kalkulere feilmarginen for de to undersøkelsene finner vi følgende:

2023
Feilmargin: +/- 1,4%
Det «sanne» resultatet ligger et sted mellom 61,6% og 64,4%
2024
Feilmargin: +/- 1,2%
Det «sanne» resultatet ligger et sted mellom 65,8% og 68,2%

Figuren under visualiserer funnet. De røde markørene er feilmarginene. Så lenge disse ikke overlapper hverandre, så er differansen statistisk signifikant.

Statistisk signifikant differanse

Konklusjon Konklusjon
Ja, vi kan være sikre på at tilfredshetsindikatoren faktisk er høyere i 2024 enn i 2023, fordi differansen er statistisk signifikant.

Alle navn og talldata i denne artikkelen er fiktive.

©2000-2024 Akslar AS | Spørreundersøkelser.no - Alle rettigheter forbeholdes