Krysstabulering - viktig bidrag i analysen

Kryssing av to spørsmål

I de aller fleste spørreundersøkelser vil det være interessant å "krysse" to spørsmål for å se forskjellene på to variabler. Dette er særlig interessant ved demografiske variabler som kjønn, alder, sivilstatus, bosted, inntekt, utdannelse, stilling, osv.

Se for deg følgende to spørsmål i en spørreundersøkelse - i dette tilfellet en markedsundersøkelse om kjøp og salg av bruktbiler:

Spørsmål 1: Kvinne eller mann?
   
   

Spørsmål 2: Hvor viktig er det for deg at bilselgeren gir bruktbilgaranti?
   
   
   
   
   

Det er selvsagt fint å kunne se svardistribusjon for hvert av spørsmålene (f.eks. at 3% har svart "ikke viktig", 11% har svar "Litt viktig", 22% har svart "Viktig", osv på spørsmålet "Hvor viktig er det for deg at bilselgeren gir bruktbilgaranti"), men vil du se forskjellene på kvinner og menn for dette spørsmålet, så er krysstabell løsningen.

Se på krysstabellen under.

Som du ser er spørsmålene krysset, du kan med andre ord se både hvor mange kvinner og hvor mange menn (svaralternativer i spørsmål 1) som har svart de ulike svaralternativene i spørsmål 2.

Tolkning og analyse

Hva kan vi så lese ut fra denne tabellen om forskjellen mellom kvinner og menn i forhold til viktigheten av at bruktbilselgeren gir bruktbilgaranti?

Vi ser umiddelbart at kvinner har høyest svarprosent på svaralternativene "Viktig", "Svært viktig" og "Helt avgjørende". Hele 9% av mennene i denne spørreundersøkelsen har svart "Ikke viktig", mens 0% av kvinnene har svart det samme. Ut fra dette kan vi si at det kan se ut til at kvinner generelt mener det er viktigere enn menn at selgeren gir bruktbilgaranti ved kjøp av bruktbil.

Hvor sikker du kan være i denne markedsundersøkelsens konklusjon, kommer selvsagt an på svarprosent, representativt utvalg er, m.m.

Mer informasjon:

  • Wikipedia - cross tabulation (engelsk)
  • ©2000-2024 Akslar AS | Spørreundersøkelser.no - Alle rettigheter forbeholdes