Spørreskjema-mal

Her finner du maler for ulike typer spørreundersøkelser. Alle eksemplene vises ved hjelp av Questalyze - et system for nettbaserte spørreundersøkelser og analyser.

360-graders lederevalueringer

Mal for 360-graders lederevaluering #1

Type: 360° lederevaluering (mal)

Tittel: 360 lederevaluering av [Navn] - [Organisasjon]

Beskrivelse: En tilnærmingsmåte til en 360° lederevaluering kan være at utvalgte sideordnede og underordnede evaluerer lederen i lys av ønsket lederadferd i organisasjonen, for eksempel:

Respondentene svarer ved å rangere påstandene fra "Helt uenig" til "Helt enig". Til slutt i undersøkelsen kan de skrive inn sine egne vurderinger av lederen med egne ord (fritekst). I de avsluttende åpne spørsmålene kan temaet være dyktighet på den ene siden og forbedringsområder på den andre.

©2000-2024 Akslar AS | Spørreundersøkelser.no - Alle rettigheter forbeholdes